nybjtp

Biz hakda

takmynan1

Güneşli elektrik topary hakda

2004-nji ýylda döredilen “ZhenJiang Güneş Elektrik Topary” Ltd.Kompaniýamyzyň meýdany 20,000 inedördül metr bolup, 105 işgäri bar.

20 ýyllap, esasan, Dyk awtobus ýoly, Howa awtobusy, Plug-awtobus ýoly, Alýumin awtobus ýoly ýaly awtobus ýollaryny öndürmekde ýöriteleşýäris we ýyllyk önümçilik kuwwaty 30,000 metr.

Önümlerimiz dürli synaglardan we şahadatnamalardan geçdi.Hil hiline gönükdirilen quality hil dolandyryşynyň her jikme-jikliklerinden başlap, awtobus paneli, kabel köprüsi, dişli önümleriň ýokary derejesini we hilini üpjün edýäris.

takmynan2

Dünýäniň dürli künjeginden gelen dostlary tüýs ýürekden garşylaýarys
kompaniýamyza baryp görmek we ygtybarly hyzmatdaş bolmagyňyza sabyrsyzlyk bilen garaşmak!

Hyzmatdaşymyz

hyzmatdaş09
hyzmatdaş10
hyzmatdaş03
hyzmatdaş12
hyzmatdaş05
hyzmatdaş13
hyzmatdaş07
hyzmatdaş08
hyzmatdaş01
hyzmatdaş02
hyzmatdaş11
hyzmatdaş04
hyzmatdaş06

Taryhymyz

 • 2004
  2004
  Noýabr 2004 Önümçilik bilen meşgullanýan, “Zhenjiang Sunshine Electric Co., Ltd.” adyny göterýän 2005-nji ýylyň mart aýy, awtobus kanallary, kommutatorlar we köprüler üçin 3C şahadatnamasyny aldyk.
 • 2006
  2006
  2006-njy ýylyň iýun aýynda kärhana 30 gektar meýdany zawod gurmaga maýa goýdy we täze ýere göçdi.
 • 2007
  2007
  2007-nji ýylyň maý aýynda zawod giňeldildi we 10,000 inedördül metrlik häzirki zaman ussahanasy täze ulanylmaga berildi.
 • 2009
  2009
  Iýun 2009 ISO9001, ISO14001 / ISO18001 ulgam şahadatnamasyny aldy.
 • 2015
  2015
  2015-nji ýylyň mart aýy Zhenjiang Güneş Elektrik Topary Ltd.
 • 2016
  2016
  2006-njy ýylyň iýun aýynda kärhana 30 gektar meýdany zawod gurmaga maýa goýdy we täze ýere göçdi.
 • 2018
  2018
  Aprel 2018 Önümler CE şahadatnamasyny geçdi we garaşsyz import we eksport kwalifikasiýasyny aldy.
 • 2023
  2023
  Iýun 2023 Kompaniýa faktoryny 18,000 inedördül metre çenli giňeltdi we 5000 inedördül metrlik täze döwrebap ussahanany ulanmaga berdi.